SOMOGYVISZLÓ

Az apró község a zselici dombság lankáin helyezkedik el. A Somogy és Baranya megye határán húzódó mintegy 1.200 km² területű Zselic természeti értékeit jelentős mértékben jellegzetes erdőtársulásai adják, legfontosabb erőforrásai a táji-természeti adottságok. A település a szigetvári kistérséghez tartozik, mely Baranya megye területének cca 15%-át foglalja magába. A kistérségi központ Szigetvár mellett 45 község van ebben a régióban, melyeknek mintegy 80%-a törpefalu (<500 fő lakosság). A falu Szigetvártól mintegy 10 km-re fekszik, közúton megközelíteni a Szigetvárt Kadarkúttal összekötő 6607. sz. útról Somogyapátinál letérve a 66125. sz. úton lehetséges, mely egyben a falu főutcája is.
A falut 1403-ban Somoghwyzlo alakban említik, de lehetséges, hogy egy 1299-ben említett Wyzlou ugyanezt a települést takarja. Az 1332- 1337 évi pápai tizedlajstromban Vizla, Vizló és Vizlan alakban fordul elő. 1465-ben Szent Mihály tiszteletére szentelt templomát is említik. Öt évvel később a szigetvári várhoz tartozónak írják le, csakúgy, mint 1660-ban. A török idők alatt lakott, 1565-ben 13 házat jeleznek, míg 1713-ban csak 3 háztartást írtak össze. XIX. századi tulajdonosai a Somssich, a Boronkay, később a Zichy család. A XX. század harmincas éveiben házainak száma 81, lakosaié 490. Lakói a kezdetektől többségében református magyarok. A református templom 1784-ben épült. Elnevezésének Somogy előtagja az egykori megyei hovatartozásra utal, hiszen a település 1950-ig Somogy megyéhez tartozott. Az 1950-es megyerendezéssel a települést a Szigetvári járás részeként Baranyához csatolták.
Egyedi tájérték a szőlőhegy, mely kultúrtörténeti jelentőségű, a táj történeti használatát őrző mezőgazdasági érték. Esztétikai értéke, hogy a szőlőhegyről elénk táruló látkép magába foglalja a természeti értéket képviselő völgyet, és a diverz tájat.