Patapoklosi fejlődésének történeti leírása

A mai Patapoklosi egykor két településből állt, nevezetesen Pata, valamint Poklosi községekből, melyek egyesítésére 1950. szeptember 6-án került sor.

Pata mezőváros volt. Első okleveles említése 1283-ból való Pathaa néven. Poklosi a magyar középkorban kis falunak számított, oklevelében először 1431-ben bukkant fel, mint Patához tartozó falu.

Birtokosai az idők folyamán egymást váltották. Mindkét település 1360-ban a Percz családé, 1390-ben a Kaplai családé, 1391-ben Alsáni Jánosé, 1438-ban Marczali Miklós és fiaié, 1470-ben Garai Jóbé, 1536-ban Pekry Lajosé, a XVI. század végén Székely Mihályé, 1660-ban a Kubinyi családé. Utóbbiak birtokukat a legújabb időkig megőrizték.

A hódoltság alatt a két település elnéptelenedett. Ekkor pusztult el Pata határában egykoron létező Hosszúfalu nevű lakott hely is. Pata a XVII. század végétől ismét folyamatosan lakott helység. Lakói magyarok. Ugyanez jellemző Poklosira is. Nem magyar anyanyelvű csak elvétve akadt mindkét településen.

Az 1836-os kolerajárvány a lakosságnak több mint felét elvitte.

1930-ban Patán 308 magyar, 3 német és 10 egyéb anyanyelvű élt, Poklosiban 355 magyar, 1 horvát anyanyelvű élt.

1970-ben a már egyesült Patapoklosinak 529 magyar lakója volt. Az első termelőszövetkezet 1954-ben alakult meg, 1956-ban felbomlott, 1958-ben újjáalakult, majd 1960-ban egyesült a basali, 1970-ben a szigetvári termelőszövetkezetekkel. Az első telefonvonal 1946-ban érkezett a faluba, az elektromos áramot viszonylag későn, 1956-ban kötötték be.

1948 előtt Patán református felekezetű, egytantermes iskola működött, Poklosinak iskolája nem volt.

A község egy 1794-ben épült református templommal rendelkezik, amely országos jelentőségű műemlék. Az egyedülálló festett fa kazettás mennyezetű templom felbecsülhetetlen értéket képviselő épület, amely a közelmúltban jelentős felújításon, restauráción esett át.

A lakosságnak ma mintegy fele tartozik a református felekezethez, másik része a katolikus vallást gyakorolja. Utóbbiaknak nincs önálló templomuk, csak imaházuk van.

Patapoklosi egy másik országos jelentőségű műemlékkel is rendelkezik; a templomtól néhány házra álló népi parasztház ma berendezett tájházként és turistaszállóként funkcionál.

A község i. és II. világháborús emlékművel rendelkezik.

A hagyományok ápolásához tartozik az is, hogy a község 1990 után megalkotta a település címerét.

 

Jelen

 

Patapoklosinak nem csak múltja, hanem szép mozgalmas, vidám jelene is van és feltehetően szép jövő is áll előtte. Ezen dolgozik a mai közösség a településen.

Működik a Sort Egyesület, a Patapoklosi Baráti kőr Egyesület és a Lendülettel Kicsikért és Nagyokért Egyesület. Mindhárom civil szervezet szoros kapcsolatot ápol az önkormányzattal. Közösen színesítjük a község életét különböző kulturális , sport és hagyomány őrző rendezvényekkel.

Fontos szerepet tölt be a Biztos Kezdet Gyerekház, amely egy szociális szolgáltatás, a helyi és környező falvak részére.

Rendezvényeink, melyre minden érdeklődőt várunk szeretettel:

Február: Farsang a 0-6 éves korú gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak.

Március: Nőnap, Emlékezés a Szabadságharcra.

Június: Paizs József emléktorna

Július: Nyári tábor

Augusztus: MESEFESZTIVÁL

November: HALLOWEN

December: Jön a mikulás , karácsonyi műsor.