Ibafa

Ibafa a Zselici dombok közt megbúvó, szép fekvésű, kis falu. Baranya megyében Szigetvártól 22-km-re ÉK-re található. Első okleveles említése 1425-ből való. Szigetvár eleste után elnéptelenedett. Az 1700-as évek közepén horvátok, majd németek települtek a faluba. A ma is álló katolikus templomot 1865-ben építették. A falu hírnevét e templom plébánosának köszönheti, aki fapipájával tette Ibafa nevét közismerté. A hagyomány szerint Hangai  /Schreier/  Nándor  aki 1864-től 1905-ig volt a falu plébánosa, nagyon szeretett pipázni. Ez adta az ötletet barátjának Roboz Istvánnak újságírónak a mondóka megírásához, amely már az 1900-as évek elején iskolás könyvekben szerepelt, mint nyelvtörő.

1931-ben megszületett az ismert szöveg zenei feldolgozása is, Komjáthy Károly –Emőd Tamás –Török Rezső : Ibafai lakodalom című operettjében. Ettől kezdve az ibafai pap és pipája az érdeklődés középpontjába került.

Ekkor Sarlós  /Schlahter/ Ferenc az ibafai plébános, akinek viszont nem volt pipája, ezért hívei egy szép fapipával ajándékozták meg őt. A pipát Gerber Béla iparművész készítette 1934-ben, amely teljes egészében /kupakjával együtt/ fából készült, nagyméretű, különleges és egyedi darab. Ettől kezdve az ibafai plébánosok sok szép pipát és más dohányzás történeti relikviát gyűjtöttek össze. Ezen egyházi gyűjtemény legbecsesebb darabja az eredeti ibafai papi fapipa.

1968-ban Ibafán létrehoztak egy pipatörténeti kiállítást, amely mai formáját, az 1989-es újrarendezés során nyerte el. A kiállított tárgyak a pécsi Janus Pannonius Múzeum gyűjteményét képezik. Az ibafai pipatörténeti  kiállítás két teremben mutatja be érdekességeit. Az első teremben a nevezetes ibafai fapipa másolata tárul elénk. A terem bal oldalán a ma is használatos pipák, valamint a 20. századközepéig használt szivar és szipka látható, melyeket a hölgyek részére készítettek. Tovább lépve a második terem különlegességeivel találkozhat a nézelődő.

Nyolc országot képviselnek a pipák szebbnél szebb darabjai. A teremközepén a nagy vitrinben családi mozsár, tégelypipák másolatai, valamint dohányzási segédeszközök láthatóak. Itt találhatóak még kínai kókuszhéj, medvealakú dohánytartó különlegességek. A falakat pipázó jelenetek színesítik, képzőművészeti alkotásokkal gazdagítva. A kiállítás legérdekesebb három darabja a történelemben is közismert személyekhez kapcsolódik. Az 1849-ből való alföldi pipa.

Az 1865-ös készítésű pipa mely Deák Ferenc ajkait érintette. Valamint de nem utolsó Károlyi Mihály Magyarország miniszterelnöke tulajdonát képezte egészen addig, míg a család hagyaték kalapács alá nem került. Ekkor vette meg Borbás Pál hozzátartozója. Borbás Pálnak köszönhetően, e pipa titkait az ibafai pipamúzeum falai ma is szigorúan őrzik.