A projektről

A Cselekvő Nemzedékek- múlt és jelen értékei projektünk kistérségi és közösségi összefogáson alapul. A szigetvári kistérségből  több mint 10 település és önkénteseik  vesznek részt programjainkon szakmai együttműködésben vagy résztvevőként, valamint a megvalósításba bevontunk a civil szervezeteket, közművelődési intézményeket is. A projekt szakmai megvalósítója a Virágóra Alapítvány, számos hagyományőrző és kulturális rendezvény szervezője, szakmai segítséget a kistérségi projekteket rendszeresen lebonyolító, nagy tapasztalatokkal és infrastruktúrával rendelkező Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület nyújt. A bevont települések, civil szervezetek segítik a programok összehangolását, illetve saját területen megvalósított programokban aktívan részt vesznek. Szervezetünk koordinálja a projektet és a médiamegjelenéseket.Egy programunk már megvalósult, 2017.05.13.-án KERÜLT SOR ELSŐ ÍZBEN AZ ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJÁRA VÁSÁROSBÉCEN, melynek aktivistái a helyi Ifjúsági Értékőr Program tagjai voltak.
A generációk közötti kapcsolatok újjáépítése, a szolidaritás erősödése, az átfogó, térségi összekapcsolódás a társadalmi összetartozást is mélyíti a programunkban. Az ifjúkori személyiségfejlődésben meghatározó az idősekhez való viszony,az idős családtagok aktivitása pedig nő. Intergenerációs programsorozatunkban kiemelt szempont volt, hogy  ezek a programok folytatódjanak a projekt lezárása után is, intenzívebbé váljon a távol élő családtagok hazalátogatása.  Az ismeret és tudás átadására épülő programok összekovácsolják a családokat, közösségeket. A projekt során létrejött alkotások és szellemi termékek közzététele és a médiával a folyamatos kapcsolat tartás nagy nyilvánosságot ad a programjainknak.
A programsorozat a kistérség nagy részét lefedi. A projekt megvalósítása egyfajta büszkeséget, identitástudatot ad az itt élőknek, ahogy ez már a 2017 május 13-án megrendezett 160 fős rendezvényünkön is megvalósult. Ide is érkeztek a környező településeken élő elszármazottak és családtagjaik, és bár fiatalok és idősek rokonaik voltak a meghívottak, mindenki szívesen vett részt a programokon. “Vásárosbéc Szeretlek” közösségi oldalunkon a mai napig jönnek a gratulációk nagyszülőktől, unokáktól, gyermekektől. Ifjúsági Értékőreink sok idős embert felkerestek már interjúkat készítenek és helyi értékeket gyűjtenek. Egyre jobban rácsodálkoznak a múltbéli értékek feltárásának fontosságára, egyre jobban becsülik nagyszüleiket, idős rokonaikat. Ez a pályázat az ő munkájuk fontosságát is kidomborítja, megerősíti tudásukat a témában. Szervezetünknek alkalma nyílik még több civil szervezettel és intézménnyel, valamint a távoli településeknek egymással is elmélyíteni szakmai együttműködésüket.
A projekt során a térségben az évi átlagosnál jóval több idősbarát program kerül megvalósításra, ez felhívja a közvélemény figyelmét az idősek múltbéli értékfeltáró segítségének fontosságára, visszafordíthatatlanságára. A közös együttgondolkodás-tervezés, kompetenciafejlesztő programok, a hagyományőrző tevékenységek átadása, sütés-főzés, interjúk készítése, tárgyi emlékek rendszerezése, dokumentálás, együtt töltött ünnepek során lehetőség nyílik a rendszeres információ átadásra, és olyan programok elindítására, melyek a projekt lezárása után is nagy érdeklődésre tarthatnak számot, ezért folytatásuk biztosított. Az unokák és nagyszüleik mindig is vonzódtak egymáshoz, a kisgyermekes szülőket kell érzékenyíteni, hogy a felbecsülhetetlen családi kapcsolatokat ápolják, még ha földrajzilag el is távolodtak a családtagok egymástól. Olyan programokat is terveztünk , melyek nagy távolságban is működnek.
A projekt zárásaként több hetes kiállítást tervezünk, amit az érdeklődők folyamatosan látogathatnak, itt bemutatjuk az egyes programelemeket és azok kapcsolódását a projekt céljaihoz, valamint bemutatkoznak a részt vevő települések, Nyugdíjas klubok, fiaaloki, önkéntesek és civil szervezetek is. A projekt bemutatására szolgáló kiadványainkat itt is, de a megye más pontjain, kulturális intézményeiben, civil közösségeiben is terjesszük. Alapítványunk és együttműködő partnereink közül is sokan vállalják, hogy a projekt zárása után szívesen bemutatjuk programsorozatunkat az érdeklődőknek különböző fórumokon, illetve Nyugdíjas Klubok, vagy egyéb települési rendezvények meghívására. Közösségi oldalainkon (https://www.facebook.com/vasarosbec/viragora.uw.hu , www.vasarosbecszeretlek.hu) folyamatos tájékoztatást nyújtunk. Kiadványunkat és beszámolóinkat úgy szerkesztjük, hogy a programok más közösségek számára is megvalósíthatók legyenek, és kiegészítjük azokkal a tapasztalatokkal, amiket a szervezés közben szereztünk.